CHEVROLET CAPTIVA 2006 – 2018

CHEVROLET ORLANDO 2011 – 2018

CHEVROLET SPIN 2012 – PRESENT

CHEVROLET TRAILBLAZER 2016 – PRESENT

CHEVROLET TRAX 2017 – PRESENT