HYUNDAI H-1 2007 – PRESENT

HYUNDAI SANTA FE 2013 – 2018

HYUNDAI SANTA FE 2019 – PRESENT

HYUNDAI TUCSON 2010 – 2015

HYUNDAI TUCSON 2015 – PRESENT